Małgorzata Pieróg

Zespół

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie cywilnym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.  W 2014 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego. Autorka szeregu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych na łamach Przetargów Publicznych, Rzeczpospolitej.

Od 2008 r. kieruje Biurem Kancelarii oraz odpowiada za organizację pracy całego zespołu, bezpośredni kontakt oraz negocjację warunków współpracy z Klientami. Jest członkiem zespołu ds. zamówień publicznych oraz sporów sądowych i administracyjnych.

Doświadczenie

 • obecnie wspiera zespół w bieżącej obsłudze prawnej Klientów zarówno ze strony wykonawcy jak i zamawiającego,
 • zajmuje się przygotowaniem dokumentacji przetargowej, sporządzaniem analiz prawnych i projektów pism oraz merytorycznym opracowywaniu zagadnień z dziedziny zamówień publicznych, w tym sporządzaniu umów,
 • w ostatnim czasie poszerzyła swoje doświadczenie zawodowe biorąc udział w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Kancelarię PIERÓG & Partnerzy jako członek komisji przetargowej, kompleksowo przygotowując i weryfikując dokumentacje,
 • jej praktyka obejmuje sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, ubezpieczeń i egzekucji, którą zdobyła przez kilka lat pracując w jednej z warszawskich kancelarii.

Publikacje

 • 21 kwietnia 2015, Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian.
  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a zasada jawności w prawie zamówień publicznych
 • 30 czerwca 2014, Zamówienia publiczne DORADCA
  Nowe tryby dla zamówień sektorowych
 • 14 listopada 2013, PIERÓG & Partnerzy
  VADEMECUM Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych
 • 4 listopada 2013, Przetargi Publiczne
  Interes wykonawcy w uzyskaniu zamówienia
 • 30 września 2013, Przetargi Publiczne
  Kto i za co nakłada korekty
 • 18 czerwca 2013,
  Sądowa kontrola zamówień publicznych – aspekty praktyczne i prawne
 • 1 stycznia 2013, Przetargi Publiczne
  Korzystanie z zewnętrznych informacji
 • 17 października 2012,
  Musi być szkoda przedsiębiorcy
 • 1 sierpnia 2012, Rzeczpospolita
  Jedynie odwołujący się od decyzji może liczyć na uzyskanie korzyści
 • 1 sierpnia 2012, Przetargi Publiczne
  Pracownik czy wykonawca
 • 12 października 2011, Rzeczpospolita
  Małe i średnie przedsiębiorstwa mają ograniczoną ochronę prawną