Mariola Siwek

Zespół

Skontaktuj się

m.siwek@pierog.pl

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Finansów, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, zdobyte m.in. w instytucjach wojskowych, Tramwajach Warszawskich sp. z o.o., Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Doświadczenie

  • posiada kilkunastoletnie doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, weryfikacji planów zamówień publicznych, tworzeniu regulaminów wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych;,
  • weryfikuje i tworzy dokumentację przetargową w tym specyfikację warunków zamówienia oraz projekty umów,
  • przewodnicząca dziesiątek komisji przetargowych w postępowaniach o szczególnym znaczeniu lub skomplikowaniu, w tym na budowę trasy tramwajowej (budżet ponad 50 mln zł), dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, klasy EAM/CMMS (budżet ponad 14 mln zł),
  • kompleksowo przygotowuje i weryfikuje dokumentację przetargową,
  • doradza zamawiającym oraz wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skontaktuj się

m.siwek@pierog.pl