30 LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Chęć przystąpienia do Unii Europejskiej wiązała się z wieloma warunkami, które Polska musiała spełnić. Jednym z nich było uregulowanie kwestii zakupów rządowych, czyli zamówień publicznych. Dlatego 10 czerwca 1994 r. uchwalona została ustawa o zamówieniach publicznych – pierwsza taka regulacja w powojennej Polsce.

Od tej chwili minie niedługo 30 lat. Z tej okazji organizujemy konferencję, która z jednej strony ma przypomnieć, z czym musiały się przez te lata mierzyć nowe przepisy, a z drugiej – pokazać korzyści uzyskane dzięki tym regulacjom. Ma jednak także wskazać cele i kierunki, do jakich przepisy o zamówieniach publicznych powinny zmierzać.

A wszystko to w ciekawej formule paneli dyskusyjnych, z aktywnym udziałem – mamy nadzieję – wszystkich uczestników konferencji.

Obrady transmitowane będą poprzez przekaz internetowy dostępny (nieodpłatnie) na stronie internetowej miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” www.zamowieniapublicznedoradca.pl.

Wszystkich zainteresowanych zdalnym uczestnictwem w obradach konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mail na adres: m.wroblewska@publicus.pl lub kontakt telefoniczny pod nr tel. (22) 610 10 99, tel. kom. 661 541 709.

Ramowy porządek obrad:

9,00 – 9,30      | Rejestracja uczestników
9,30 – 10,00    |  Otwarcie konferencji, wystąpienia oficjalne
10,00 – 12,30  |  Obrady panelowe

Panel I – PRAWO (moderator mec. Jerzy Pieróg)
Panel II – INSTYTUCJE (moderator mec. Małgorzata Stręciwilk)

12,30 – 13,00   |  Przerwa kawowa
13,00 – 15,30   |  Obrady panelowe

Panel III – RYNEK (moderator dr Elżbieta Adamowicz)
Panel IV – CO DALEJ (moderator red. Tomasz Czajkowski)

15,30 – 16,00   |  Zakończenie konferencji
16,00 – 17,00   |  Lunch

 

Serdecznie zapraszamy!

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami