Jerzy Pieróg

Zespół

Adwokat, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, której działalnością kieruje już 25 lat. Mediator Stały, a także Koncyliator Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

W latach 1995 – 97 pracował w Urzędzie Zamówień Publicznych na stanowisku dyrektora Zespołu Odwołań, gdzie między innymi organizował i koordynował pracę zespołów arbitrów. Przez dziesięć lat sprawował też funkcję arbitra z listy Prezesa UZP, wielokrotnie przewodnicząc składom orzekającym.

Uczestnik prac organów rządowych i sejmowych jako ekspert przy wielu nowelizacjach aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych, w tym jako główny ekspert sejmowej podkomisji, pracującej w latach 2003 – 2004 nad Prawem zamówień publicznych. W 2019 r. uczestniczył też w ostatnim etapie rządowych prac nad nową ustawą dot. zamówień publicznych.

Od 1997 r. doradca i pełnomocnik w najpoważniejszych postępowaniach przetargowych i odwoławczych w Polsce, poczynając od budowy Trasy Świętokrzyskiej i Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, poprzez budowę bloków energetycznych, m. in. w Elektrowni Opole i Elektrociepłowni Żerań, po udział w pracach przy przetargach i realizacji największych zamówień informatycznych, m. in. dla ZUS, COI, CSIOZ, PGW Wody Polskie, Instytut Łączności i KOWR. Obecnie wspomaga świadczenie przez Kancelarię obsługi prawnej dla CPK, znaczących podmiotów służby zdrowia czy wyższych uczelni.

Od 2012 r. nieprzerwanie wskazywany na pierwszym miejscu międzynarodowego rankingu Chambers Europe pośród prawników-specjalistów zamówień publicznych w Polsce. Wieloletni wykładowca zamówień publicznych na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz na zajęciach dla aplikantów radcowskich.

Jest autorem mającego 15 edycji Komentarza do ustaw dot. zamówień publicznych, wydawanego przez Wydawnictwo C.H.Beck, a także wielu innych pozycji książkowych, artykułów publicystycznych oraz referatów na konferencjach naukowych. Był w grupie „Ojców Założycieli” miesięcznika Zamówienia Publiczne – Doradca. Obecnie jest członkiem jego Rady Programowej i Zespołu Redagującego.

Doświadczenie

 • posiada duże doświadczenie legislacyjne nabyte w pracy jako główny specjalista ds. legislacji w Kancelarii Senatu RP,
 • jako pierwszy dyrektor Zespołu Odwołań UZP tworzył i organizował pracę arbitrażu rozstrzygającego spory w zakresie zamówień publicznych,
 • stworzył i przez kilka lat kierował komórką organizacyjną ds. zamówień publicznych w warszawskiej jednostce samorządowej,
 • w latach 1995 – 2004 arbiter z listy Prezesa UZP, orzekający i przewodniczący składom zespołów arbitrów w setkach rozpraw odwoławczych,
 • członek rządowych zespołów legislacyjnych tworzących przepisy dot. zamówień publicznych,
 • oficjalny ekspert sejmowej komisji ds. opracowania Prawa zamówień publicznych w latach 2003-2004,
 • ekspert i doradca przy wielu projektach nowelizacyjnych ustawy Pzp,
 • wieloletni konsultant i doradca różnych zamawiających, w tym posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną, jak Poczta Polska, TVP, wyższe uczelnie, GDDKiA itp.,
 • przez kilkanaście lat doradzał dużym zamawiającym sektorowym w branży energetycznej,
 • przewodniczył dziesiątkom komisji przetargowych, a jako pełnomocnik zamawiającego przeprowadził wiele postępowań z różnych dziedzin i w różnych trybach,
 • reprezentował Klientów w ponad. dwustu rozprawach odwoławczych przed zespołami arbitrów i przed KIO,
 • pełnomocnik w wielu sprawach sądowych dotyczących zamówień publicznych,
 • prelegent wielu prestiżowych konferencji, w tym naukowych, organizowanych przez UZP i wyższe uczelnie,
 • przeprowadził setki szkoleń, zarówno otwartych, jak i dedykowanych dla konkretnych zamawiających i wykonawców,
 • odniósł spektakularne sukcesy w postępowaniach odwoławczych na budowy bloków energetycznych, w których wartość przedmiotu zamówienia wynosiła odpowiednio 6,5 mld oraz 11 mld zł,
 • doradzał przy pracach nad największymi systemami informatycznymi w kraju m. in. dla ZUS, Centralnego Ośrodka Informatyki, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, Wód Polskich czy Instytutu Łączności.

Publikacje

 • 20 października 2023, Przetargi Publiczne
  Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia
 • 4 stycznia 2023, Zamówienia publiczne Doradca, nr 1, styczeń 2023
  Krajowa Izba Odwoławcza – jaka była, jaka będzie?
 • 9 czerwca 2022, Zamówienia publiczne Doradca, nr 6, czerwiec 2023
  Doradca to ktoś bliski
 • 6 lutego 2020, Zamówienia publiczne Doradca, nr 1, styczeń 2020
  Czy warto udzielać efektywnych zamówień?
 • 19 października 2018, Przetargi Publiczne
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • 9 czerwca 2022, Zamówienia Publiczne. Doradca
  Doradca to ktoś bliski
 • 6 lutego 2020, Zamówienia Publiczne. Doradca
  Czy warto udzielać efektywnych zamówień?
 • 26 kwietnia 2019, 15 wydanie
  2019 r.:Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • 5 grudnia 2018, Przetargi Publiczne
  Upływ terminu związania ofertą
 • 19 października 2018, Przetargi Publiczne
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • 8 sierpnia 2018, Zamówienia Publiczne Doradca
  Tak jak było, ale lepiej
 • 1 grudnia 2017, Zamówienia Publiczne Doradca
  Krajowa Izba Odwoławcza w systemie zamówień publicznych
 • 2 października 2017, Monitor Zamówień Publicznych
  Mec. Jerzy Pieróg w wywiadzie dla Monitora Zamówień Publicznych o tym, czego oczekujemy od nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
 • 28 września 2017, 14 wydanie
  2017 r.:Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • 2 maja 2017, Zamówienia Publiczne Doradca
  Doradca w systemie zamówień publicznych
 • 13 kwietnia 2017, Przetargi Publiczne
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • 1 października 2016, Przetargi Publiczne
  Obliczanie terminów
 • 18 maja 2016, Monitor Zamówień Publicznych
  Większa swoboda i większa odpowiedzialność
 • 13 stycznia 2016,
  Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze
 • 8 grudnia 2015, Monitor Zamówień Publicznych
  System zamówień da się naprawić
 • 30 listopada 2015, Przetargi Publiczne
  Zmiana umowy o zamówienie publiczne
 • 17 listopada 2015, Przetargi Publiczne
  Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?
 • 8 maja 2015, Zamówienia Publiczne. Doradca
  Nowe przepisy o zamówieniach publicznych – DYSKUSJA REDAKCYJNA
 • 21 kwietnia 2015, Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian.
  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a zasada jawności w prawie zamówień publicznych
 • 31 grudnia 2014, Zamówienia publiczne DORADCA
  Krótka historia rozstrzygania sporów
 • 8 grudnia 2014, 13 wydanie
  2014 r.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • 1 września 2014, Przetargi Publiczne
  Odpowiedzialność spółki matki
 • 24 lipca 2014, Przetargi Publiczne
  Instytucja kultury jako zamawiający
 • 20 marca 2014, Rzeczpospolita
  Każdego stać na sztukę
 • 14 listopada 2013, PIERÓG & Partnerzy
  VADEMECUM Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych
 • 14 listopada 2013, PIERÓG & Partnerzy
  Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • 4 listopada 2013, Przetargi Publiczne
  15 lat minęło jak jeden dzień
 • 30 września 2013, Przetargi Publiczne
  Kto i za co nakłada korekty
 • 12 września 2013, 12 wydanie
  2013 r.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • 18 czerwca 2013,
  Sądowa kontrola zamówień publicznych – aspekty praktyczne i prawne
 • 31 maja 2013, Przetargi Publiczne
  Co potwierdzi należyte wykonanie
 • 1 stycznia 2013, Przetargi Publiczne
  Korzystanie z zewnętrznych informacji
 • 19 września 2012, Urząd Zamówień Publicznych
  Istotne postanowienia umowy o zamówienie publiczne – jako zabezpieczenie sprawnego wykorzystywania środków unijnych
 • 21 lutego 2011, Gazeta Prawna
  Sztucznie zaniżone ceny prawników
 • 1 lutego 2011, Gazeta Prawna
  Programy dla sądów tylko z przetargu
 • 28 stycznia 2011, Gazeta Prawna
  Nierzetelni poza przetargami
 • 19 października 2010, Gazeta Prawna
  Trwa handel referencjami
 • 4 października 2010, Gazeta Prawna
  Skarga powinna wstrzymać podpisanie umowy
 • 2 października 2009, Dominik Wojcieszek, Przetargi Publiczne
  Bezprzetargowe zamówienia
 • 11 wydanie
  2012 r.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • 10 wydanie
  2010 r.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • 9 wydanie
  2009 r.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • 8 wydanie
  2007 r.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • 7 wydanie
  2005 r.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • 6 wydanie
  2004 r.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • wydanie 5
  2003 r.: Zamówienia publiczne. Komentarz
 • wydanie 3
  2002 r.: Zamówienia publiczne. Komentarz
 • Jerzy Pieróg, Stan prawny: na dzień 1 października 2002r., Seria: Krótkie Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck 2002
  2002 r.: Zamówienia Publiczne, Komentarz
 • wydanie 2
  2001 r.: Zamówienia publiczne. Komentarz
 • wydanie 1
  2000 r.: Zamówienia publiczne. Komentarz
 • Waldemar Łysakowski, 3 wydanie
  1999 r.: Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz
 • Waldemar Łysakowski, 2 wydanie
  1998 r.: Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz
 • Grzegorz Białoruski, Bogdan Skwarka
  1995 r.: Komentarz do ustaw: o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych; o własności lokali
 • Waldemar Łysakowski, 1 wydanie
  1996 r.: Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz
 • wydanie 4
  2002 r.: Zamówienia publiczne. Komentarz