Batalia o jedno z największych zamówień na usługę IT w Polsce rozpoczęta

Kancelaria Pieróg & Partnerzy od 2016 r. doradza Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS).

Pod koniec 2023 r. ruszyła kolejna odsłona postępowania o wartości kilkuset milionów złotych. Jak za każdym razem również i teraz postępowanie to jest nie tylko polem walki największych firm informatycznych w Polsce ale również przestrzenią zmagań prawników, którzy na co dzień doradzają wykonawcom i Zamawiającemu. Ponieważ gra toczy się o wysoką stawkę to również problemy prawne są niestandardowe i niezwykle ciekawe.

Przykładowo w odwołaniu na treść specyfikacji warunków zamówienia jeden z wykonawców zarzucił Zamawiającemu m.in. brak podziału zamówienia na części oraz rzekomo niezgodny z ustawą Pzp obowiązek zdania dodatkowych testów po okresie przejściowym. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem o sygn. akt KIO 104/24 uznała, że nawet gdyby teoretycznie przyjąć, że usługę ta można podzielić to Wykonawca nie wykazał aby podział zamówienia faktycznie rozszerzył konkurencyjność w postępowaniu. Co ważne Izba podkreśliła, że ustawa nie przewiduje bezwzględnego obowiązku podziału zamówienia na części, a jedynie daje zamawiającym takie uprawnienie.

Izba również uznała, że zgodne z przepisami jest nakładanie dodatkowych, umownych obowiązków na wykonawcę w sytuacji gdy jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego . Wymóg taki nie narusza przepisów dotyczących weryfikacji wykonawcy pod kątem spełniania warunków udziału w postępowania jak twierdził Odwołujący.

Wyrok korzystny dla naszego Klienta nie jest prawomocny. Spodziewamy się, że sprawa znajdzie swój finał w Sądzie Okręgowym.

Klienta na rozprawie reprezentowali r. pr. Joanna Presz – Król oraz r. pr. Agnieszka Bartczak -Żuraw.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami