Joanna Presz-Król

Zespół

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie gospodarczym i prawie spółek handlowych.

Radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.
Laureatka konkursu Ring Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte m.in. w trakcie pracy w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz w ramach rozpoznawalnych na rynku kancelarii prawnych. Od 12 lat związana z Kancelarią Prawną PIERÓG & Partnerzy. W trakcie ostatnich kilku lat merytoryczną obsługę Klientów wiąże z obowiązkami związanymi z zarządzaniem i koordynacją pracy zespołu Kancelarii.

Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ceniony trener szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych o charakterze ogólnym jak i dedykowanych dla pracowników konkretnego wykonawcy lub zamawiającego. Prelegent szeregu prestiżowych konferencji. Autorka i współautorka komentarzy, książek i publikacji prasowych, w tym pierwszego na rynku komentarza do aktów wykonawczych. Pomysłodawczyni stałej rubryki doradczej w ramach miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca.

W Kancelarii kieruje praktyką zamówienia publiczne.

Doświadczenie

 • praktykę związaną z zamówieniami publicznymi rozpoczynała od pracy w Departamencie Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych, a zdobyte doświadczenie wzbogacała pracując w działach zamówień publicznych renomowanych Kancelarii,
 • w trakcie ostatnich kilkunastu lat pracy doradzała wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych: zamawiającym, wykonawcom oraz jednostkom kontrolującym wydatkowanie środków, co pozwoliło jej uzyskać kompleksowe spojrzenie na problematykę związaną z udzielaniem zamówień,
 • doradzała w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości od kilkuset tysięcy do kilku miliardów złotych,
 • przewodnicząca dziesiątek komisji przetargowych w postępowaniach o szczególnym znaczeniu lub skomplikowaniu, w tym na dostawę paliw ciekłych (budżet ponad 290 mln zł), wynajem samochodów osobowych (budżet ponad 7 mln zł), termomodernizację budynków (bundżet ponad 55 mln zł),
 • posiada znakomite doświadczenie w obsłudze prawnej projektów informatycznych, w szczególności brała udział w przeprowadzeniu postępowań na wdrożenie lub utrzymanie największych systemów informatycznych w kraju,
 • ściśle współpracuje z firmami budowlanymi wspierając wykonawców w uzyskaniu intratnych zamówień na rynku publicznym,
 • w ramach bieżącej obsługi prawnej doradza spółkom prawa handlowego z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz prawa handlowego, w tym przez blisko 2 lata pełniła rolę radcy prawnego rady nadzorczej spółki akcyjnej z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednego z największych przedsiębiorców w Polsce,
 • sprawny negocjator w postępowaniach prowadzonych w trybach negocjacyjnych oraz w sporach pojawiających się na etapie realizacji zamówienia,
 • z sukcesem reprezentowała dziesiątki zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi.

Publikacje

 • 20 października 2023, Przetargi Publiczne
  Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia
 • 13 lipca 2020, Zamówienia publiczne Doradca, nr 7, lipiec 2020
  Wadium w nowym Pzp – forma, zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymywania
 • 19 maja 2020, Zamówienia Publiczne DORADCA
  Kryteria oceny ofert a efektywność zamówień na tle regulacji nowego Prawa zamówień publicznych
 • 10 stycznia 2020, Energetyka Wodna 4/2019
  Nowe prawo zamówień publicznych
 • 19 października 2018, Przetargi Publiczne
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • 30 kwietnia 2019, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – kwiecień 2019 r.
 • 16 października 2018, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – wrzesień 2018 r.
 • 2 lipca 2018, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – czerwiec 2018 r.
 • 7 marca 2018, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – Luty 2018 r.
 • 2 stycznia 2018, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce
  Cofnięcie odwołania po wniesieniu skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO
 • 2 listopada 2017, Przetargi Publiczne
  Umowa z drugim wykonawcą (cz. 2)
 • 2 października 2017, Przetargi Publiczne
  Umowa z drugim wykonawcą (cz. 1)
 • 2 października 2017, Zamówienia Publiczne Doradca
  „Prawnik podpowiada” – Październik 2017 r.
 • 1 września 2017, Zamówienia Publiczne Doradca
  „Prawnik podpowiada” – Wrzesień 2017 r.
 • 1 sierpnia 2017, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – Sierpień 2017 r.
 • 3 lipca 2017, Zamówienia Publicznie Doradca
  “Prawnik podpowiada” – Lipiec 2017 r.
 • 1 czerwca 2017, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – Czerwiec 2017 r.
 • 13 kwietnia 2017, Przetargi Publiczne
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • 13 stycznia 2016,
  Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze
 • 21 kwietnia 2015, Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian.
  Definicja umowy o podwykonawstwo na tle innych umów zawieranych przez podwykonawcę w celu realizacji zamówienia publicznego
 • 14 listopada 2013, PIERÓG & Partnerzy
  VADEMECUM Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych
 • 18 czerwca 2013, Urząd Zamówień Publicznych
  Odpowiedzialność karna i materialna jako konsekwencje naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych
 • 22 maja 2013, Rzeczpospolita
  Jaka polisa OC dla przedsiębiorców uczestniczących w konsorcjum
 • 20 marca 2013, Rzeczpospolita
  Dialog techniczny –praktyczne wskazówki dla zamawiających i wykonawców
 • 20 marca 2013, Rzeczpospolita
  Wykonawcom i zamawiającym przyda się plan „B”
 • 20 marca 2013, Rzeczpospolita
  Ile tajemnicy, ile sekretu
 • 20 marca 2013, Rzeczpospolita
  Nie zapomnij o biegłym
 • 17 października 2012, Rzeczpospolita
  Odwołania „na wszelki wypadek”
 • 19 września 2012, Rzeczpospolita
  Kto powinien potwierdzać za zgodność
 • 26 października 2011, Rzeczpospolita
  Sekrety w ofercie wyjątkiem od zasady jawności