Doradca to ktoś bliski

Autor | Jerzy Pieróg

Adwokat, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, której działalnością kieruje już 25 lat. Mediator Stały, a także Koncyliator Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca obchodzi 25 lecie działalności.

Gratulujemy twórcom i życzymy dalszych sukcesów.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. “Doradca to ktoś bliski” autorstwa mec. Jerzego Pieróg opublikowanym na łamach trzechsetnego numeru Zamówienia Publiczne Doradca.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami