Podstawa zmiany umowy

Autor | Katarzyna Latecka

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

 

 

Z pzp wynika zasada niezmienności umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego w stosunku do oferty, która została wybrana. Ustawodawca przewidział jednak szereg okoliczności, których wystąpienie legitymuje strony do zawarcia aneksu do umowy.

Należy mieć na uwadze, że zawarcie umowy nie stanowi celu postępowania przetargowego, lecz jest nim realizacja zamierzenia zamawiającego.

W sytuacji, gdy zmiana umowy jest niezbędna dla realizacji zamówienia, Zamawiający powinien korzystać z instrumentów prawa, które mu to umożliwiają.

Katalog zawierający przesłanki zmian umowy zawarty jest w art. 455 pzp. Jedną z nich, szerzej opisaną w niniejszym artykule jest art. 455 ust. 1 pkt 4 pzp, który przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności wykonania zamówienia.

 

 

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami