VII Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

W dniach 24-26 maja 2023 r., odbyło się VII Forum Zamówień Publicznych Kadry Kierowniczej w Kołobrzegu, którego organizatorem jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”.

Jednym z prelegentów był adw. Jerzy Pieróg, który wygłosił swoją prelekcję “Tajemnica przedsiębiorstwa z punktu widzenia zamawiającego: co w praktyce może być tajemnicą przedsiębiorstwa; zasada jawności czy tajemnica przedsiębiorstwa – co ma pierwszeństwo; odtajniać czy nie odtajniać – jak powinien zachować się zamawiający; terminy zaskarżenia czynności zamawiającego związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa“.

Zainteresowanych zapraszamy do kliknięcia w link:
https://kk.przetargipubliczne.pl/

 

 

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami