Webinar “Kluczowe momenty w postępowaniu dla Wykonawcy”

W dniu 6 kwietnia 2023 r. odbył się webinar “Kluczowe momenty w postępowaniu dla Wykonawcy”. Rozmowa Magdy Szmalec z Iwoną Ziarniak (Członkini zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych) oraz Joanną Presz-Król (Radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy) podczas której omówiły kluczowe momenty w postępowaniu z perspektywy wykonawcy – od startu i publikacji dokumentów zamówienia w tym:

 • dlaczego wykonawcy zbyt późno podejmują działania i nie wnioskują o wyjaśnienie swz
 • dlaczego nie składają odwołań wobec czynności sporządzenia dokumentów przez zamawiającego
 • czy zadawanie pytań jest uprawnieniem czy obowiązkiem dla wykonawcy
 • problemy z SWZ, w szczególności z OPZ – co i jak skarżyć, jakie są bolączki wykonawców w tym zakresie, co im przysługuje
 • jak wykonawca ma wykazać, że zamawiający nie dąży do zaspokojenia swoich rzeczywistych potrzeb
 • czy wykonawcy mają wgląd w analizę potrzeb i wymagań
 • czy wykonawca ma możliwość skutecznego zakwestionowania OPZ i wykazania, że zamawiający łamie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania i ogranicza możliwość zaoferowania rozwiązań dostępnych na rynku do kilku lub nawet wyłącznie do jednego rozwiązania
 • jakie dowody ma składać wykonawca, aby poprzeć stawiane zarzuty
 • czy zamawiający otwierają się na konkurencję i dzielą zamówienia na części, tak aby większa liczba wykonawców w szczególności MŚP, mogła ubiegać się o zamówienie
 • czy wykonawca ma możliwość zakwestionowania czynności nie podzielenia zamówienia
 • problemy z modyfikacją SWZ po złożeniu odwołania – kiedy cofać, czy wnioskować o umorzenie itp.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami