Zamawiający może żądać wszystkich informacji, które są niezbędne do rzetelnej  oceny zdolności zawodowych wykonawcy

Czy Zamawiający może żądać szczegółowych informacji o sposobie realizacji wykonawcy w tym o odbiorcy końcowym usługi nawet w sytuacji gdy usługę realizuje podwykonawca na rzecz innego wykonawcy?
Z takim zagadnieniem zmierzyła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku o sygn. akt. KIO 442/24.

W sprawie tej Odwołujący zarzucał Zamawiającemu – Klientowi Kancelarii, że zażądał zbyt wielu i zbyt szczegółowych informacji w wykazie świadczonych usług. Zdaniem Odwołującego żądanie informacji o odbiorcy końcowym naruszało przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia o dokumentach oraz było zbędne do oceny spełniania warunków, w sytuacji gdy wykonawca był podwykonawcą i nie miał bezpośredniej umowy z odbiorcą końcowym usługi.

Zamawiający natomiast twierdził, że ustalenie odbiorcy końcowego i szczegółowych danych o usłudze jest niezbędne do faktycznego ustalenia przedmiotu usługi. Ponadto podanie takich informacji w wykazie umożliwi Zamawiającemu w przyszłości skorzystanie z art. 128 ust. 5 ustawy Pzp czyli dopytanie podmiotu, który ma wiedzę o usłudze czy informacje zawarte w wykazie są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Ze stanowiskiem Zamawiającego, reprezentowanego przez Kancelarię, zgodziła się Krajowa Izba Odwoławcza, która oddaliła odwołanie w całości. Izba w wyroku podkreśliła, że wymagane informacje były nie tylko proporcjonalne do przedmiotu zamówienia ale również niezbędne do oceny zdolności zawodowych wykonawcy.

Klienta na rozprawie reprezentowała r. pr. Joanna Presz – Król.

 

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami