Adrian Bura

Zespół

Specjalizuje się w zakresie prawa zamówień publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Złożył egzamin radcowski po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Od 2012 r. doradza zamawiającym i wykonawcom w zakresie prawa zamówień publicznych. Posiada również doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych w szerokim spektrum ich działalności operacyjnej.

Doświadczenie

  • posiada czteroletnie doświadczenie jako koordynator procesu udzielania zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej,
  • z sukcesem reprezentował zarówno zamawiających jak i odwołujących przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym m.in. odwołującego w postępowaniu na budowę Muzeum Historii Polski o wartości zamówienia w wysokości 565 mln zł,
  • doradzał zarówno zamawiającym jak i wykonawcom na każdym z etapów kilkuset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym m.in. zamawiającym w postępowaniach obejmujących modyfikację i rozbudowę największych systemów informatycznych w kraju
  • jako pełnomocnik zamawiającego kompleksowo przygotował i przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o znacznej wartości, w tym m.in. postępowanie na zawarcie umowy ramowej obejmującej rozbudowę systemu informatycznego kluczowego dla funkcjonowania sektora publicznego o wartości 20 mln zł oraz dofinansowane ze środków UE postępowanie na realizację inwestycji drogowej o wartości 50 mln zł,
  • świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim dla klientów m.in. z branży IT, budowlanej, medycznej, pośrednictwa wizowego oraz jednostki wymiaru sprawiedliwości.

Publikacje