Kacper Kaleta

Zespół

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie medycznym.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończył ponadto studia podyplomowe pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej w szczególności w zakresie zamówień publicznych zdobyte w renowowanych kancelariach.  Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Doświadczenie

• prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych,
• posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zdobyte w renomowanych kancelariach,
• doradza zamawiającym i wykonawcom na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane, zarówno w procedurze krajowej, jak i unijnej, których wartość wielokrotnie osiągała kwotę rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset milionów złotych,
• przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bierze udział w pracach komisji przetargowych w tym wielokrotnie w roli przewodniczącego,
• pracował przy przetargach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
• przygotowuje analizy i opinie prawne w dziedzinie zamówień publicznych oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego,
• sporządza środki ochrony prawnej w  postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem zamówień publicznych,
• posiada doświadczenie w reprezentacji klientów przez sądami powszechnymi,
• autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Publikacje