Kamil Pytlak

Zespół

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Z Kancelarią związany od stycznia 2021 roku. Od tego czasu sukcesywnie zdobywa doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej Klientów Kancelarii, a także w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jako członek lub sekretarz komisji przetargowych.

Doświadczenie

  • posiada doświadczenie  w zakresie postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze krajowej i unijnej,
  • weryfikuje i tworzy dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikację warunków zamówienia oraz projekty umów,
  • przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.