Czy warto udzielać efektywnych zamówień?

Autor | Jerzy Pieróg

Adwokat, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, której działalnością kieruje już 25 lat. Mediator Stały, a także Koncyliator Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

 

 

Nowe prawo zamówień publicznych stawia na efektywność zamówień. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, oczywiście o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami