Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Przetargi Publiczne

Autor: Jerzy Pieróg, Joanna Presz-Król
Wydawnictwo: PRESSCOM
Rok wydania: 2018

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie książki Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, która została uzupełniona o najnowsze doświadczenia uczestników systemu zamówień publicznych związane z przygotowaniem i składaniem JEDZ. Uwzględniono w nim też nowelizację przesuwającą termin obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, a także aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych.

Książka jest kompleksowym opracowaniem na temat stosowania JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przydatne wskazówki dotyczące m.in. terminu i formy złożenia tego dokumentu, elementów, które muszą się w nim znaleźć oraz zasad jego uzupełniania. Autorzy przekazują niezbędne informacje, jak przygotować i wypełnić formularz JEDZ, aby uniknąć błędów i uchybień mogących się w nim pojawić. Szczegółowo odpowiadają na wiele trudnych pytań:

  • Jak złożyć JEDZ przy wykorzystaniu serwisu eESPD?
  • W jaki sposób zamawiający może zweryfikować oświadczenia złożone w JEDZ?
  • Jak wypełnić JEDZ w zakresie self-cleaning?
  • Jakie są skutki niezłożenia JEDZ przez wykonawcę lub podania w dokumencie nieprawdziwych informacji?
  • Na jakich zasadach JEDZ jest składany przez konsorcja, podwykonawców i podmioty, na zasobach których polega wykonawca?
  • Jak wykazać w formularzu, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji?
Autorzy
Jerzy Pieróg
Adwokat, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, której działalnością kieruje już 25 lat. Mediator Stały, a także Koncyliator Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.
Zobacz profil
Joanna Presz-Król
Radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.
Zobacz profil

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami