Nowe prawo zamówień publicznych

We wrześniu 2019 r. została uchwalona nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, zastąpi ona regulację o tej samej nazwie uchwaloną w styczniu 2004 r. Nowa ustawa ma ambicje zostać kompleksową regulacją w zakresie zamówień publicznych, o czym świadczy jej rozbudowa treść zawierająca ponad 600 artykułów. Akt ten będzie “biblią” dla wszystkich wykonawców, jak i zamawiających działających na rynku zamówień publicznych. Warto zatem przyjrzeć się kilku najważniejszym zmianom, jakie przyniesie nowa ustawa.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami