V Forum Zamówień Publicznych

W dniach 17-18 kwietnia 2023 r. miała miejsce ogólnopolska konferencja V Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców, której organizatorem jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”. Jest to ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń przedstawicieli firm biorących udział w procedurach przetargowych.

Swoje prelekcje na konferencji wygłosili zaproszeni Mecenas Joanna Presz-Król oraz Mecenas Jerzy Pieróg.

 

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami