Anna Packo

Zespół

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i dyscyplinie finansów publicznych.

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte m.in. w trakcie pracy dla instytucji zamawiającej, w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletniego orzekania w Krajowej Izbie Odwoławczej (2007-2022). W latach 2017-2021 członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Prelegentka konferencji z zakresu zamówień publicznych oraz senackich. Autorka i współautorka książek oraz licznych artykułów z dziedziny zamówień publicznych, a także zapytań do TSUE, które w dużej mierze wpłynęły na praktykę rynku zamówień publicznych oraz kształt przepisów obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Doświadczenie

  • posiada doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wielokrotny członek komisji przetargowych;
  • świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz zamawiających i wykonawców zarówno w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  • przygotowuje analizy i opinie prawne w dziedzinie zamówień publicznych oraz pisma procesowe z zakresu środków ochrony prawnej;
  • posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu postępowania odwoławczego;
  • posiada doświadczenie w zakresie postępowań w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w szczególności w ramach zarzutów związanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Publikacje