Sukcesy

Zespół PIERÓG & Partnerzy najbardziej znany jest na rynku z realizacji największych w Polsce postępowań przetargowych.

Sukcesy

Batalia o jedno z największych zamówień na usługę IT w Polsce rozpoczęta

Kancelaria Pieróg & Partnerzy od 2016 r. doradza Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS).

Sukcesy

Kolejny sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Klient Kancelarii PIERÓG & Partnerzy uzyskał zamówienie na dostawę elementów ściany diodowej. W postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą Kancelaria reprezentowała przystępującego i wraz z Zamawiającym doprowadziła do odrzucenia odwołania, a to kolei otworzyło drogę do uzyskania kontraktu przez naszego Klienta.

Sukcesy

Sukces Kancelarii przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Kancelaria uzyskała korzystne dla naszego Klienta rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego dotyczącego self- cleaningu. Sprawa ta wieńczy wielomiesięczne zmagania Klienta o wykazanie, że skutecznie się oczyścił i może bez obaw startować w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Sukcesy

Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kancelaria reprezentowała Przystępującego, który ubiegał się o udzielenie zamówienia na eksploatację, obsługę, konserwację oraz utrzymanie sprawności eksploatacyjnej infrastruktury portowej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Sukcesy

Odwołanie oddalone w całości! Klient Kancelarii z prestiżowym kontraktem na budowę Muzeum Getta Warszawskiego

Największa grupa zarzutów odwołania odnosiła się do zaliczenia przez zamawiającego doświadczenia Kierownika Budowy, nabytego po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy o zgłoszeniu obiektu do odbioru. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła naszą argumentację w całości!

Sukcesy

Rusza inwestycja Polskiego Wydawnictwa Muzycznego! Skuteczna obrona oferty klienta Kancelarii przed KIO doprowadziła do zawarcia umowy o wartości prawie 90 milionów złotych.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kancelaria skutecznie reprezentowała klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach dwóch postępowań odwoławczych, zainicjonowanych odwołaniami wniesionymi przez jednego z konkurentów.

Sukcesy

Klient Kancelarii z kontraktem o wartości ponad 600 milionów złotych na budowę wystawy stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie

Kancelaria świadczyła doradztwo prawne jednej z wiodących firm z branży budowlanej, ubiegającej się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wystawy stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie. Przetarg zakończył się podpisaniem przez klienta Kancelarii kontaktu o wartości 629 milionów złotych.

Sukcesy

Kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odrzucenie oferty Klienta Kancelarii za naruszające art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Sukcesy

Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Podstawowy zarzut dotyczył braku realności udostępnienia jednemu z wykonawców biorących udział w postępowaniu zasobów podmiotu trzeciego w postaci doświadczenia.

Sukcesy

Kolejny sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy w postępowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Projektu pn. Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa –Ostrawa”.   Odwołujący zarzucał Zamawiającemu, że dokonał on wyboru jako najkorzystniejszej oferty konkurencyjnego wykonawcy, który popełnił błąd w obliczeniu ceny oferty, zaoferował rażąco niską cenę oferty oraz popełnił czyn nieuczciwej konkurencji. […]