Sukcesy

Zespół PIERÓG & Partnerzy najbardziej znany jest na rynku z realizacji największych w Polsce postępowań przetargowych.

Sukcesy

Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kancelaria reprezentowała Przystępującego, który ubiegał się o udzielenie zamówienia na eksploatację, obsługę, konserwację oraz utrzymanie sprawności eksploatacyjnej infrastruktury portowej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Wydarzenia

PROCUREMENT FESTIVAL EBF WARSZAWA 23-24.11.2023 r.

25 lat działalności Kancelarii PIERÓG & Partnerzy na rynku zamówień publicznych skłania do refleksji i rozmów na temat kierunku, w jakim zmierza ta szeroka dziedzina gospodarki, ale wąska gałąź prawa. Zamknijmy erę zamawiających i wykonawców, gdzie priorytety wyznacza każda z tych grup dla siebie. Stwórzmy przestrzeń do wspólnych działań i sami określmy kierunki rozwoju oraz […]

Wydarzenia

III Kongres Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

Serdecznie zapraszamy na III Kongres Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, który odbędzie się 29 kwietnia 2022 r. w formie online. Z ramienia Kancelarii prelekcję na temat: Konsorcjum i użyczenie potencjału podmiotu trzeciego w przetargach na roboty budowlane – najnowsze orzecznictwo, błędy i dobre praktyki, wygłosi r. pr. Joanna Presz – Król. Serdecznie zapraszamy!

Sukcesy

Wygrana przed KIO w sprawie przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez jeden z oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wydarzenia

I Konferencja Ekspertów Pzp – obowiązki Zamawiających

W dniu 8 listopada 2021 r. w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza odbyła się I Konferencja Ekspertów Pzp – obowiązki Zamawiających. Konferencja odbyła się w formie online na żywo. Prelegentem podczas Konferencji z ramienia Kancelarii był r.pr. Paweł Skrodzki, który wygłosił wykład pt.: “Obowiązki Zamawijących w NPZP”

Wydarzenia

XV Forum Przetargów Publicznych

W dniach 12-14 października 2020 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy odbędzie się XV Forum Przetargów Publicznych. Tematem przewodnim Forum będzie nowe Prawo zamówień publicznych. Forum to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz piętnasty spotkamy się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni […]

Wydarzenia

XVI Forum Przetargów Publicznych

W dniach 11-13 października 2021 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy odbyło się XVI Forum Przetargów Publicznych. Forum to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz szesnasty spotkanie odbyło się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień […]

Wydarzenia

WARS.ZAM 2021. Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp

Konferencja Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp organizowane przez Mięsięcznik Zamawiający zamówienia publiczne w praktyce odbyła się 20-22 października 2021 r. Konferencja odbyła się w formule stacjonarnej + transmisja online na żywo. Prelegentami podczas Konferencji z ramienia Kancelarii byli r.pr. Joanna Presz-Król oraz r.pr. Paweł Skrodzki.

Wydarzenia

IV Kongres Zamówień Publicznych w Medycynie

IV Kongres Zamówień Publicznych w Medycynie organizowany przez Miesięcznik Zamawiający zamówienia publiczne w praktyce odbył się 4 listopada 2021 r. Konferencja miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zamówieniach medycznych w obliczu nowej ustawy Pzp. Prelegentami podczas Kongresu z ramienia Kancelarii byli r.pr. Joanna Presz-Król oraz r.pr. Agnieszka Bartczak-Żuraw.

Sukcesy

Klient Kancelarii z szansą na uzyskanie zamówienia o wartości ponad 600 000,00 zł po uwzględnieniu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą

W postępowaniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej prowadzonym przez gminę z Województwa Świętokrzyskiego odrzucono ofertę klienta Kancelarii działającego w formie spółki cywilnej.