Sukcesy

Zespół PIERÓG & Partnerzy najbardziej znany jest na rynku z realizacji największych w Polsce postępowań przetargowych.

Sukcesy

Prawnicy Kancelarii wśród liderów Chambers Europe Guide

W dniu 7 marca 2019 r. w Londynie ogłoszono wyniki kolejnego dorocznego rankingu prawników (Ranked Lawyers) i firm prawniczych (Firms) w Europie.

Sukcesy

Kancelaria z sukcesem reprezentowała Wykonawcę przed KIO

Prawnicy z Kancelarii Pieróg & Partnerzy z sukcesem reprezentowali Odwołującego ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, prowadzonym przez Komendę Główną Policji. W wyroku uwzględniającym odwołanie Izba nakazała zamawiającemu wydłużenie terminu składania ofert o kolejne 22 dni oraz […]

Sukcesy

Umowa na dokończenie wdrożenia ISOK podpisana!

W dniu 6 listopada 2018 r. podpisana została umowa na dokończenie wdrożenia produkcyjnego i utrzymanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Zamawiającym w tym projekcie są Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (następca Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) i Instytut Meteorologii – Państwowy Instytut Badawczy. Po odstąpieniu od umowy z Qumak SA, a następnie po […]

Sukcesy

Sąd Okręgowy potwierdził prawidłowość działań w sprawie KSI ZUS !!!

W dniu 5 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie dotyczącej przetargu ograniczonego na „Utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS”. Skargę na orzeczenie KIO z 23 stycznia 2018 r., potwierdzające prawidłowość działań ZUS przy wyborze oferty Konsorcjum Comarch, wniósł dotychczasowy wykonawca tego zamówienia – Asseco Poland SA. Skarga była praktycznie powieleniem oddalonego […]

Sukcesy

Wielomilionowy przetarg zakończony sukcesem

Kancelaria Pieróg & Partnerzy z sukcesem reprezentowała Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sporze dotyczącym rozstrzygnięcia wielomilionowego przetargu na „Świadczenie usług ciągłości działania dla środowiska systemowego Mainframe”. Wyrokiem z 29 października 2018 r., sygn. KIO 1993/18, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wszystkie zarzuty Odwołującego, potwierdzając prawidłowość czynności Zamawiającego. Z ramienia Kancelarii doradztwem prawnym na etapie samego postępowania o […]

Sukcesy

Dokończenie projektu ISOK z wolnej ręki

W dniu 11 października 2018 r. Krajowa Izba odwoławcza wydała wyrok w sprawie zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na dokończenie projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami). Jeden z wykonawców zarzucił zamawiającemu – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, wybór trybu zamówienia z wolnej ręki w sposób naruszający uczciwą konkurencję, bez zastosowania wszystkich […]

Sukcesy

Mecenas Joanna Presz-Król finalistką konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015

29 października 2015 r., odbyła się uroczysta gala konkursu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska podczas której zostało ogłoszone nazwisko zwycięzcy.